Chinese Set Table บริการจัดโต๊ะจีน Intro

Chinese Set Table

บริการอาหารจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ที่คุ้นเคยกันดี ในโฉมใหม่กับบริการที่เหนือระดับยิ่งกว่าเดิม จัดเรียงทุกโต๊ะ ด้วยอุปกรณ์การทานจานกระเบื้องสวยงาม พร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้สวยงาม นั่งสบาย เหมาะสำหรับใช้รับรองแขกผู้ใหญ่คนสำคัญ สามารถดูรายละเอียดรายการอาหารโต๊ะจีนได้ด้านล่างนี้

Thai Set Table

บริการอาหารจัดเลี้ยงโต๊ะไทย อาหารจัดจ้านถูกปาก ใ จัดเรียงทุกโต๊ะ ด้วยอุปกรณ์การทานจานกระเบื้องสวยงาม พร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้สวยงาม นั่งสบาย เหมาะสำหรับใช้รับรองแขกผู้ใหญ่คนสำคัญ สนใจลองเลือกดูรายการอาหารโต๊ะไทยได้ด้านล่างนี้

Thai Set Table ปก 3

Gallery