จัดบุฟเฟต์ไทย โต๊ะสวยๆ ตีม Colorful Party Night@ โรงพยาบาลราชวิถี

จัดบุฟเฟต์ไทย โต๊ะสวยๆ ตีม Colorful Party Night@ โรงพยาบาลราชวิถี

Types of Event
Location
Style
Stainless Steel
Theme Color
Black, Green, Orange, Red, Violet, Yellow
Food Service
Additional Service
Project Story

จัดบุฟเฟต์ตีม Party Night
นั่นคือคำแรกที่ได้รับโจทย์มาค่ะ ตอนแรกว่าจะใส่ไฟเธคด้วยแต่เป็นงานผู้ใหญ่กลัวจะไม่เหมาะสมจึงออกมาเป็นสไตล์นี้
จัดบุฟเฟต์ไทย โต๊ะสวยๆ ตีม Colorful Party Night โรงพยาบาลราชวิถี ดอกไม้หลากสีพร้อมเต้นกันไปเลย

อยากได้งานเลี้ยงสไตลืไหนที่เข้าตีมงานติดต่อเรามานะคะ ^^

Gallery